Strona oficjalnego dystrybutora programu The Bat!

Zakup licencję

Licencja na program The Bat pozwala na dożywotnie korzystanie z danej wersji głównej programu, oraz daje możliwość aktualizacji w ramach danej wersji głównej. Aby zaktualizować program do kolejnej wersji głównej, należy wykupić aktualizację.

The Bat! typy licencji:
Home – licencja ta jest przeznaczona do użytku niekomercyjnego. Jest przeznaczona dla jednego użytkownika i posiada ograniczenia funkcjonalne. Taka licencja nie może być zakupiona przez osobę prawną.
Professional – licencja ta jest przeznaczona zarówno do użytku komercyjnego i niekomercyjnego. Ten typ licencji pozwala używać Program przez osobę fizyczną albo prawną, z prawem do korzystania z jednej lub kilku kopii Programu. Maksymalna liczba kopii jest wskazana przy otrzymaniu klucza. Liczba ta zależy od tego, ile kopii Programu może być używane w tym samym czasie. Na przykład, jeśli jest to konieczne, aby zainstalować program na kilku komputerach, ale tylko jeden egzemplarz jest używany w jednym czasie, to licencja dla jednego egzemplarza Programu jest wystarczająca.
We wszystkich innych przypadkach, niezależnie od lokalizacji, ilości i typów komputerów, na których zainstalowany jest program, różnych rodzajów uruchomienia programu i innych czynników – łączna liczba jednocześnie uruchomionych kopii Programu nie może przekraczać liczby kopii wskazanych przy rejestracji klucza.

Home Edition
Wyłącznie do użytku niekomercyjnego


 


 

Professional Edition
Do użytku komercyjnego i niekomercyjnego

The Bat! Voyager za darmo

Szyfrowanie danych programu na dysku

Uwierzytelnianie biometryczne
Z BatPost za pomocą Dekart Bio API

Uwierzytelnianie sprzętowe z serwerami pocztowymi
Obsługiwane są eToken Pro oraz iKey 1000